Wednesday, August 09, 2006

ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಲೋಕ

ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಲೋಕ ನಿಜವಾಗಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಿ.ಅಶ್ವತ್‍ರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದೇ ಅಶ್ವತ್‍ರ ಅಲ್ಬಮ್‍ವೊಂದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದರಲ್ಲಿಯ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಾರರನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಏಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು? ಇದರಿಂದ ಭಾವಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ದೊರೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಗಿಟಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿಯಂತಹ ಅಧುನಿಕ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವದರಿಂದ ಹಾಡು ಹೆಚ್ಚು 'ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ' ಸಮೃದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಲ್‍ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ.

1 comment:

Anonymous said...

dddddddddddd